Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder > Generalforsamling 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Vordingborg Jagt og Flugtskydningsforening

 

TORSDAG D. 26. marts 2020 kl. 1830.

Klubhuset, Mosegaardsvej 28, Vordingborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne, forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være formanden i hænde 10 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen serveres en lettere anretning. Tilmelding til spisningen skal ske til kassereren Ellen Nicolaisen på mail: emnikolaisen@gmail.com eller formanden Kim M. Madsen på mail: kmmadsen59@gmail.com eller mob: 40754286                         senest 3 dage før generalforsamlingen.

Bemærk, der er ikke skydning inden generalforsamlingen !!!

 

Bestyrelsen