Du er her. #1 - Foreningswebsite > Bestyrelsen

Formand

Kim Michael Madsen
Mobil: 40754286
Mail: kmmadsen59@gmail.com

Kasserer

Winnie Lindner
Mobil: 29458313
Mail: winnie_lindner@mail.tele.dk

Næstformand

Finn Hemmingsen
Mail: Finn@043.dk

Sekretær

Poul Dünweber
Mobil: 23468865
Mail: dunweber@msn.com

Bestyrelsesmedlem / Formand for flugtskydningsudvalget

Steen Vasegaard
Mobil: 42641510
Mail: svasegaard@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem / Formand for riffeludvalget

Palle Keller
Mobil: 20629932
Mail: familienkeller@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem / Formand for hundeudvalget

Jens Rasmussen
Mobil: 61632213
Mail: jra@skovdyrkerne.dk

Bestyrelsesmedlem / Formand jagtudvalget

Niels Jørgensen
Mobil: 40113327
Mail: niels.jorgensen@marel.com

Bestyrelsesmedlemmer

Kenneth Andersen

Erik Hardy Nikolajsen

Johnny Andersen

Henning Rasmussen

Jesper

Web Master

Søren Kyhn

Mobil: 29216410

Mail: sk@skyhn.dk