Velkommen til Vordingborg
Jagt- og Flugtskydningsforening

 

 

Nyheder fra foreningen

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Vordingborg Jagt og Flugtskydningsforening indkalder herved til ordinær generalforsamling 2019: TORSDAG D. 28. MARTS KL. 1830 i klubhuset på skydebanen i ORNEBJERG. Dagsorden ifølge vedtægterne, forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være formanden i hænde 10 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen serveres en lettere anretning, tilmelding til spisningen skal ske til kassereren Winnie Lindner på mail: winnie_lindner@mail.tele.dk eller mob: 29458313 senest 3 dage før generalforsamlingen. Der er skydning inden generalforsamlingen fra 1600 – 1800. Bestyrelsen

Nye datoer på Hundetræning 

Se under Aktiviteter 

Datoer for riffel skydning 2019 


Åbnings tider For Flugtskydnings banen er updatert for 2019 

Nyheder fra kredsen